IDENTIFICATIE EN PUBLICATIE

De website urgo.be wordt uitgegeven door Les Laboratoires URGO, société par action simplifiée (vereenvoudigde vennootschap op aandelen) met één vennoot, met een kapitaal van 12.528.000 euro, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Dijon onder het nummer 433 842 044. De Hoofdredacteur van de site urgo.be iis de heer Pierre MOUSTIAL in de hoedanigheid van algemeen directeur van de Laboratoires URGO.

HOOFDREDACTEUR

De hoofdredacteur van de site urgo.be is de heer Pierre MOUSTIAL in de hoedanigheid van algemeen directeur van de Laboratoires URGO.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De grafische kaart van de website is gecreëerd door Dufresne Corrigan Scarlett en ontwikkeld door Equinoa, een digitaal agentschap.

Alle grafische elementen, de structuur en meer in het algemeen de inhoud van de website van Laboratoires URGO worden beschermd door auteursrechten en het merkenrecht, het octrooirecht en het beeldrecht. Ze zijn de volledige eigendom van Laboratoires URGO of zijn partners. U mag de website voor strikt persoonlijke doeleinden gebruiken.

Reproductie van een pagina van de website buiten het kader van de firma Laboratoires URGO, of invoegen van een pagina die toebehoort aan de firma Laboratoires URGO is verboden.

De merken Filmogel® en Urgo zijn eigendom van de Maatschappij voor Ontwikkeling en Industrieel Onderzoek.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Laboratoires URGO, dat verantwoordelijk is voor de verwerking, verzamelt gegevens op de website die nodig zijn om uw berichten en uw kandidatuur te beantwoorden. Die gegevens zijn alleen bestemd voor de Laboratoires URGO voor de bovenvermelde doeleinden.

Conform de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978 over Informatica, Bestanden en Vrijheden beschikt u over het recht op toegang tot en rechtzetting van uw gegevens en hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van die gegevens.

Om dat recht uit te oefenen, schrijft u een brief naar:

Laboratoires URGO, Rue de Longvic 42, 21300 Chenôve.

Vergeet niet een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.